Volleyball

Volleyball

U15 Girls' Volleyball

Back: Samantha Kole、Wei-Yun Hsu、Vivian Wang、Elaine Jiang、Min Wang

Front: TzuChin Chou、Kayla Tang、Sophia Zheng、Angelina Lan、Melody Wu、Joy Zhang、Lillian Wei

Competition Awards:

2018-2019

2018-4 SSSA Volleyball Tournament Champions

2018-11 SSSA Volleyball Tournament Champions

2019-2020

2019 Shanghai Schools Sports Volleyball League(SSSVL) NACIS tournament 5th Place

coach:Dana Ostertag

U19 Women's Volleyball

Back: Adele Shen、Peiran Li、Michelle Feng、Annie Chen、Gaia Soggia、Gina Jin、Emily Zhan、Yolanda Wang

Front: Mable Peng、Monica Lee、Lillian Dai、Clarys Vignal、Annabelle Wei、Eva Li、Omiya Kurumi

coach:Vivian Yu

coach:Zhuang Weijie

U19 Men'sVolleyball

Back:Leo Feng、Elvis Chung、Andrew Tan、Motoaki Toyota、Clement Su

Front:Luke Tu、David Zhen、Calvin Guo、Bill Kang、Jun Lee、Charlie Chan

coach:Vivian Yu

coach:Zhuang Weijie